Tomáš Slavata 2014 - Víc než příběh - Author bicycles

Tomáš Slavata 2014 - Víc než příběh

Pod tímto sloganem jsem realizoval celý rok 2014, ve kterém jsem přijal další životní výzvy a které mne nakonec dokázaly posunout jak v profesní, tak osobní rovině. Ať už to byly letenky do Austrálie a tvrdý trénink, těžká sezóna co do počtů akcí pro děti, tak i nelehké kroky, které jsem musel podniknout. V tomto roce jsem skutečně zažil mnohem více než jeden příběh.

Letošní rok začal tříměsíčním tréninkem v Austrálii a dá se říci dovolenou, kterou jsem již dlouho neměl. Potkal jsem mnoho nových přátel a letenky, které jsem dostal jako dárek k narozeninám, se proměnily ve výzvu v podobě tvrdého tréninku na závod Ironman v Jižní Africe. I přesto, že jsem přípravu nakonec nedokázal zužitkovat a závod dokončit, měla má cesta do Austrálie větší smysl. Poznal jsem člověka, který mi dokázal dát své srdce, abych měl dostatek sil zvládnout vše, co se v tomto roce událo.

Po návratu jsem se vrhl do příprav čvrtého ročníku Slavata triatlon tour a všech sportovních akcí pro děti. Novinkou letošního roku byla změna názvu (dříve Albert Triatlon Tour), ke které jsem dospěl společně s partnery akcí z toho důvodu, že chceme, aby tour nesla příběh a nikoli reklamní podtext. Také v Atletickém oddíle v Řepích přibyl vědomostní přespolní běh a do další sezóny spolu s tamními trenéry plánujeme rozšířit sportovní akce a samotnou základnu.

Celkem proběhlo na 45 sportovních akcí pro děti, které jsem buď realizoval sám nebo jsem vypomohl k jejich uskutečnění. Od konce října jsem se také vrhl do besedování po celé České republice a hledal příběhy dětí, které si zaslouží náš čas a nečekají, že je někdo bude zachraňovat. Setkal jsem se s dětmi a poznal jejich sny. Rozdalo se na 60 horských kol Author. Každým rokem se snažím více prohlubovat to, aby má pomoc byla transparentní a co nejvíce mířena skutečně tam, kde to lidé či děti ocení a najdou v tom impuls něco změnit. Nikoli to, že v tom najdou prostředek zneužití a čekání, že je bude systém zachraňovat. Je to velice těžké hledat a nečekat doma na emaily, kde lidé žadají o pomoc, ale vynakládám svůj čas a úsilí na to, abych našel ty, kteří se stydí za svou situaci, neumí si o pomoc říci a snaží se. Je to v dnešní době něco neuchopitelného a nedá se to zanést do tabulek či výstupů, které často velké firmy chtějí. V tomto se musím často já sám přesvedčovat, že to je ta správná cesta a zkušenost, kterou mi dal život.

I letos nezůstaly mé aktivity bez povšimnutí a získal jsem tři krásná ocenění, kterých si velmi vážím a díky kterým jsem se opět dostal do povědomí veřejnosti, což pomáhá k šíření mé práce a získávání podpory akcí pro děti. V první polovině roku mi město Náchod v rámci oslav výročí založení města udělilo ocenění za můj přínos v charitativním světě, v létě jsem od rádia Impuls obdržel Řád člověka s dobrým srdcem a získal nominaci do ankety Esquire Man roku 2014.

Krásným bojem, který započal o velkých prázdninách, bylo to, kdy jsem požádal o svěření do mé péče Dominika, kterého znáte z fotek a ze závodů, kde mi pomáhá společně se Štěpánem stavět vše potřebné. Ve čvrtek 11.12. 2014 proběhl soud, kde mi byl Dominik svěřen do péče a tím získal nový domov. Je to právě ten jeden z příběhů se šťastným koncem.

Dá se říct, že tato sezona byla pro mne nejvíce náročná co do počtu akcí a boje, který svádím jako každý z nás. Tento rok mne ujistil v tom, že se člověk skutečně nesmí vzdát sám sebe, ale měl by si uvědomit, že pokud chce pomoci, tak jeho pomoc má být nezištná a musí přijmout zodpovědnost za svá rozhodnutí. Pomáhejme tak, aby tato pomoc byla svobodná, ale nijak my sami neočekávali věci, které s tím nejsou spojené, či vkládali naděje do dětí a lidí, skrze které naší pomocí dojdeme k věčné vděčnosti.

Dělám, co cítím a tím dávám jen čas dětem, který chyběl mne jako dítěti. Je to jednoduchá myšlenka, za kterou lidé mohou vidět byznys či cokoliv jiného, ale podstata toho všeho má zůstat v dětech a jejich snech, nikoliv v závisti či zhrzenosti lidí kolem nás, kteří nejsou schopní žít své sny, nebo utíkají sami před sebou.

Sezóna 2015 je přede mnou, ale v tuto chvíli, ještě není jasné, zdali započne v takové míře jako doposud. Udělám ale maximum pro to, aby vše, co společně s dětmi budujeme po celé roky, zůstalo v dětském světě. Tímto také moc děkuji lidem a firmám, které mi pomahají a podporují mne v tom, co dělám pro děti.

„Být jiný, neznámená být špatný“
Tomáš Slavata 2015

Projekty, kterým se věnuji:

1. Vlajkovou lodí Tomáše Slavaty je Triatlonová Tour – série triatlonových závodů, které jsou po celé České republice od roku 2011 pořádány pro děti mezi 7 a 18 lety. Tento projekt zapojuje jak děti z dětských domovů, tak děti z běžných rodin a přirozenou cestou je svádí dohromady. Mimo jiné pomáhá při organizaci dětských závodů jiným organizátorům. Ročně se jedná až o 50 akcí pro děti, které realizuje či spoluorganizuje.

2. V roce 2010 založil atletický oddíl v Řepích, kde mají děti šanci ochutnat královnu sportu i v rámci Dětské Atletické Ligy. Postupem času tam také vznikly sportovní třídy a děti tak mají rozšířenou výuku.

3. Spolu s hercem a scenáristou Rostislavem Novákem vytvořil Tomáš Slavata projekt La Putyka – Inspirace dětem, v jehož rámci je od prosince 2010 uváděno představení La Putyka speciálně pro děti z dětských domovů. Děti se takto mohou osobně seznámit s protagonisty inscenace a s divadelním zákulisím.

4. Skrze pořádání tréninkových sportovních kempů v různých disciplínách (atletika, triatlon, horská kola, běh, plavaní) se Tomáš snaží společensky znevýhodněným dětem poskytovat čas a individuální pozornost, kterou tolik potřebují.

5. Celoročně Tomáš absolvuje na 70 besed po celé České republice jak v dětských domovech, tak základních školách. Seznamuje děti se svým příběhem. Snaží se tímto nalézat konkrétní příběhy dětí, se kterými dokáže pak trávit čas a snaží se je učit, že hendikepy nejsou důvodem, abychom nežili své sny.

Další novinky
arrow
13.09.2023Již tuto sobotu 16. září 2023 se uskuteční jubilejní 25. ročník Pražské padesátky.31.07.2023Pražská padesátka slaví čtvrt století, letos se pojede již po 25.!31.05.2023MALEVIL CUP BY AUTHOR - 17. 6. 202302.05.2023MALEVIL CUP BY AUTHOR 202321.07.2022LAHOFER Author Cup mění místo
Poslední videa
arrow
Jak vyměnit duši na koleJak vyměnit duši na kole03:36Jak opravit defektJak opravit defekt04:38